Zarządca Roman Zieliński          Firma DOLMAR II Roman Zieliński Biuro Zarządzania Nieruchomościami w Toruniu ul. Bydgoska 94 zajmuje się administrowaniem budynkami, które powstały na skutek ustawy o własności lokali z 1994r.

          Oferuję Państwu usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. Posiadam pełne kwalifikacje zawodowe do wykonywania pełnego administrowania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych posiadając licencję nr 12596. Jednoczenie posiadam uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa ogólnego i uprawnienia instalacyjne takie jak wodno-kanalizacyjne, gaz, C.O. i klimatyzacyjne. Przy wykonywaniu prac remontowych Wspólnota Mieszkaniowa nie musi zatrudniać inspektora nadzoru. Wykonuję te obowiązki w ramach wynagrodzenia zarządcy.

          Zajmuję się administrowaniem budynkami od 1977r. Moje doświadczenie i kwalifikacje pozwalają na administrowanie budynkami na wysokim poziomie jakościowym i cenowym. Szczegółowy zakres obowiązków i wynagrodzenia jest każdorazowo uzgadniany z właścicielami budynku. Wszystkie warunki ostatecznie zostają spisane w umowie o zarządzaniu nieruchomością. Gwarantować mogę częste spotkania z zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, częste wizyty w nieruchomosci, przeglądy, spotkania i podejmowanie zadań wymagających natychmiastowych działań na budynku.

           Obecnie administruję dwudziestoma dwoma Wspólnotami Mieszkaniowymi.


DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami