Zarządca Roman Zieliński  • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego.

  • Dostęp do dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej.

  • Szybkie wykonywanie wniosków zaleconych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej po dokonaniu kontroli.

  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami