Zarządca Roman Zieliński  • Nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu.

  • Wybór wykonawców o bardzo dobrej opinii i wysokiej jakości wykonania usługi oraz przeprowadzanie negocjacji z nimi.

  • Wykonanie, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

  • Przeprowadzanie kontroli technicznych, okresowych i pięcioletnich wymaganych ustawą przeglądów w ramach umowy o administrowanie.

  • Bieżąca kontrola napraw i konserwacji budynku oraz nad usuwaniem awarii ich skutków.

DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami