Zarządca Roman Zieliński
      Firma DOLMAR II Roman Zieliński funkcjonuje od dnia
1 października 2010r.

      Budynkami gminnymi i Wspólnot Mieszkaniowych administruję od 38 lat.
      Posiadam uprawnienia budowlane i instalacyjne:
wodno-kanalizacyjne, gaz, C.O., klimatyzacja. Licencję zarządcy nieruchomościami otrzymałem 17 grudnia 2002r. Wyżej wymienione uprawnienia pozwalają mi na administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi na wysokim poziomie.


DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami